Een goede voorbereiding voor de capaciteitentest Defensie
20 juli 2021 
4 min. leestijd

Een goede voorbereiding voor de capaciteitentest Defensie

Als je militair wilt worden bij Defensie dan zul je ook de capaciteitentest van Defensie moeten ondergaan. Tijdens deze capaciteitentest word je op verschillende aspecten beoordeeld. Hierbij wordt zowel naar mentale en fysieke aspecten gekeken. De tests bestaan uit verschillende stappen die je in een bepaalde volgorde afwerkt. Zodra je een onderdeel behaald hebt, mag je door naar het volgende onderdeel. Je kunt je niet op alle onderdelen van de capaciteitentest Defensie voorbereiden maar op enkele onderdelen kun je je wel voorbereiden.Inhoudsopgave: 


De stappen van de capaciteitentest Defensie

Tijdens de capaciteitentest Defensie doorloop je verschillende stappen. Je moet ervan uit gaan dat het gehele sollicitatietraject bij Defensie zo’n 3 maanden in beslag neemt. Daarom krijg je een persoonlijk begeleider toegewezen waar je regelmatig contact mee hebt, want je bent niet de volle 3 maanden bezig met het sollicitatietraject. Tijdens het sollicitatietraject komen de volgende stappen in ieder geval aan de beurt:

 1. Een administratieve voorselectie
 2. Een psychologisch onderzoek
 3. De aanstellingskeuring
 4. Een veiligheidsonderzoek
 5. Het arbeidsvoorwaardengesprek

Wellicht zullen er nog enkele tussenstappen zijn maar dat is persoonlijk en niet noodzakelijk. Deze eventuele tussenstappen kunnen ook per persoon verschillend zijn.


De administratieve voorselectie

Nadat je gesolliciteerd hebt, begint is de eerste stap de administratieve voorselectie. Bij deze administratieve voorselectie wordt er gekeken of je aan alle criteria voldoet. Hierbij wordt onder andere gekeken of je over de Nederlandse nationaliteit beschikt, de juiste leeftijd hebt en de juiste opleiding hebt. Wanneer er nog andere criteria gesteld worden in de vacature waar je op gesolliciteerd hebt, worden deze ook meteen gecontroleerd tijdens dit proces. Vervolgens zul je via de e-mail een aantal vragenlijsten ontvangen en wanneer je deze ingevuld terugstuurt, ontvang je vervolgens de sollicitatieformulieren.

 De administratieve voorselectie


Het psychologisch onderzoek

Tijdens het psychologische onderzoek van de capaciteitentest Defensie wordt er getest of jij over de juiste eigenschappen beschikt om militair te worden. Daarnaast wordt jouw kennis- en vaardighedenniveau getest. Aan de hand van deze resultaten zal er een advies gevormd worden over in hoeverre jij geschikt bent voor militaire functie, maar ook voor de specifieke functie waarop je gesolliciteerd hebt. Het invullen van de vragenlijst kun je in sommige gevallen thuis doen, maar soms wordt kun je dit ook in Amsterdam doen als dit gecombineerd wordt met één van de dagen dat je daar naartoe moet komen. Wanneer je naar Amsterdam komt, moet je daar een capaciteitentest maken en een gesprek voeren met een adviseur van het team Psychologisch Onderzoek.

 psychologisch onderzoek veva defensie


De capaciteitentest tijdens het psychologisch onderzoek

Tijdens de capaciteitentest, die bij het psychologisch onderzoek hoort, worden je vaardigheden getest door middel van een computer. De test is vergelijkbaar met een IQ-test en wordt er gekeken naar het aantal goede antwoorden en hoe snel je antwoord geeft op de vragen. Tijdens de test worden je verbale, non-verbale en numerieke capaciteiten gemeten en dit geeft een globaal beeld van je algemene capaciteiten. Deze uitslag in combinatie met de vragenlijsten en de uitkomst van het interview, leiden tot een advies wat je al snel na het interview te horen krijgt in het nagesprek.


De aanstellingskeuring

Als je de bovenstaande stappen van de capaciteitentest Defensie netjes en positief afgerond hebt, word je uitgenodigd voor de medische keuring, oftewel de aanstellingskeuring. Hierbij wordt er gekeken of je medisch geschikt bent voor een functie als militair, maar vooral of je medisch geschikt bent voor de functie waarop je gesolliciteerd hebt. De inhoud van de aanstellingskeuring is afhankelijk van de functie waarop je gesolliciteerd hebt. Tijdens deze keuring worden er vragen gesteld over je gezondheid, worden er verschillende tests gedaan en indien nodig een lichamelijk onderzoek uitgevoerd.

 


Wat kun je verwachten tijdens de aanstellingskeuring? 

Tijdens de aanstellingskeuring kun je de volgende onderdelen verwachten:

 1. Gehoortest: als militair is het belangrijk dat je geluiden goed kunt onderscheiden en in staat bent om te bepalen uit welke richting geluid komt. Je moet namelijk ook in staat zijn om je werk goed uit te voeren en instructies juist op te volgen in een omgeving waar veel lawaai of rumoer is.
 2. Ogentest: de ogentest is belangrijk omdat je als militair zowel overdag als ’s nachts goed moet kunnen zien. Je moet in staat zijn om dingen van elkaar te onderscheiden en daarnaast moet je goed diepte in kunnen schatten en kleuren kunnen onderscheiden. Wanneer je een bril of contactlenzen draagt, zijn sommige functies niet geschikt voor jou.
 3. Lichaamsmetingen: voor sommige militaire functies zijn er specifieke eisen zoals een minimale of maximale lichaamslengte. Tevens wordt bij deze metingen ook je gewicht en bloeddruk gemeten.
 4. Longfunctieonderzoek: dit is alleen voor specifieke functies en wanneer er sprake is van een indicatie. Wanneer je deze test moet doen en niet haalt, ben je niet geschikt voor een militaire functie.
 5. Gesprek met een arts
 6. Functionele test: tijdens deze test zul je verschillende opdrachten uit moeten voeren waarbij er gekeken wordt of je fysiek in staat bent om de functie uit te voeren waarop je gesolliciteerd hebt. Hoe zwaar deze test zijn, is afhankelijk van de cluster waarin de functie valt. Voor een functie binnen cluster 1 worden de minst zware eisen gesteld. Hoe hoger het cluster (tot maximaal 6), hoe zwaarder de gestelde eisen zijn. Tijdens deze tests wordt er een beroep gedaan op je conditie en op je fysieke kracht. Deze tests zijn overigens te vinden op de site van Defensie en je kunt je dus voorbereiden op dit onderdeel van de capaciteitentest Defensie.


Het veiligheidsonderzoek

De laatste belangrijke stap van het capaciteitenonderzoek Defensie is het veiligheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de volgende punten:

 1. De justitiële inlichtingen
 2. Het meedoen of steun betuigen aan activiteiten die de belangen of veiligheid van de staat mogelijk kunnen schaden.
 3. Het lid zijn of steunen van organisaties met idealen of middelen hanteren die een gevaar kunnen vormen.
 4. Persoonlijke gedragingen en omstandigheden.

Wanneer er uit dit onderzoek geen bijzonderheden naar voren komen, dan heb je de capaciteitentest Defensie volbracht. Vervolgens zal er gekeken worden of er een passende functie aan jou aangeboden kan worden en zal er een arbeidsvoorwaardengesprek volgen.

veiligheid-onderzoek


Meer oefenen: 

Wil je meer oefenen? Doen dan de Defensietest Training! Met de Defensietest Training kun je tegen een vergoeding levenslang voor alle onderdelen van de defensie keuringen onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je ervoor dat je beter presteert op een defensietest. Klik hier om verder te gaan.


Defensiekeuring Coaching Trainingen

Defensie pakket A

€37,-
defensietest pakket a

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + Coaching via mail

 + Defensietest App

 + Defensie Community

Defensie Pakket B

Meest verkocht

€ 57,-
defensietest pakket b

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + Sporttest

 + IQ/Capaciteitentest

 + Trainingsschema's

 + Lidmaatschap

 + Coaching via mail

 + Defesietest App

 + Defensie Community

Defensie Pakket C

€ 47,-
defensietest pakket c

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + IQ/Capaciteitentest

 + Coaching via mail

 + Defensietest App

 + Defensie Community

 + Lidmaatschap