Hier vind je alles over de conditieproef van defensie

De defensie conditie proef is iets wat militairen jaarlijks moeten afleggen. De conditieproef is er al sinds 2009 en is ook vanaf dat jaartal verplicht. Als je een militair wilt zijn moet je ook een goede conditie hebben en daarom hebben ze deze conditieproef gemaakt, zodat ze kunnen controleren of je aan de eisen voldoet voor een goede conditie.

Inhoud

Eisen conditieproef
Voorbereiding conditieproef
Geldigheid Conditieproef
Taken militair
Onderdelen conditieproef
Vragenlijst medische geschiktheid
Technische uitvoeringsbepalingen
Registratieformulier
Omrekentabel shuttlerun naar 12 minutenloop

Eisen conditieproef

De eisen voor de conditieproef verschillen voor man en vrouw. De mannen moeten daarom 2400 m hardlopen , 20 push ups en    30 sit ups. De vrouwen moeten daarentegen 1900 m hardlopen, 10 push ups en 20 sit ups. De eisen die zojuist zijn opgenoemd zijn voor mensen met de leeftijdscategorie tot en met 30 jaar. De eisen worden na die leeftijd verlaagt voor mannen en vrouwen.  Hier zie je een plaatje moet alle eisen voor elke leeftijd.

Zo als je ziet worden de eisen steeds minder, omdat mensen niet op dezelfde manier fit kunnen blijven en niet zo fysiek kunnen trainen. Voor vrouwen wordt de lat nog net iets lager gelegd, omdat die niet zo fysiek gesteld zijn als de meeste mannen. Mannen moeten daarom nog wat meer conditie hebben op latere leeftijd dan vrouwen.

Je begint natuurlijk niet helemaal op 0% als je de proef moet afleggen als je al bij defensie zit, want als je al bij defensie functioneert moet je al een goede conditie hebben om überhaupt te kunnen functioneren als militair.

De onderdelen van de conditieproef zijn zoals je al ziet de 12 minuten loop, push-ups en sit-ups. De 12 minutenloop is vooral om jouw conditie te controleren en de andere twee om je fysieke gesteldheid te meten.

Voorbereiding conditieproef

Het is natuurlijk een belangrijk iets om de conditieproef te halen en daarom is het ook zeer belangrijk dat je goed voorbereid voor de proef. Het zijn drie onderdelen die je moet afleggen bij de conditieproef van defensie.

 • 12 minuten hardlopen
 • Push-ups
 • Sit-ups

De eerste tip die we je meegeven als je gaat trainen is om de onderdelen apart te trainen dus ga niet de push-ups en sit-ups te gelijk beoefenen. De conditieproef wordt in een keer afgenomen, dat houdt dus in dat je geen rustmomenten zult hebben tijdens de proef. Zorg er dan ook voor als je gaat trainen voor de proef dat je niet vergeet om de onderdelen achter elkaar uit te voeren.

De 12 minuten hardlooptest wordt ook wel de coopertest genoemd, dat houdt dus in dat je een bepaalde afstand moet lopen binnen de 12 minuten. Het beste om jezelf voor te bereiden op de 12 minuten loop is om te beginnen met een aantal minuten en dat steeds per keer te gaan verhogen.

Push-ups kun je het beste voorbereiden door te beginnen met een standaard aantal en dat ook steeds beetje bij beetje te verhogen. Je zult dan merken dat het steeds beter gaat en je uiteindelijk je doel behaalt.

Voor de sit-ups geldt precies hetzelfde, bouw het rustig op en verhoog steeds je aantallen en dan zal je vanzelf progressie zien.

Geldigheid conditieproef

De conditieproef is 1 jaar geldig en moet dus elk jaar opnieuw worden afgelegd. Als je al als militair functioneert is het niet altijd mogelijk om een afspraak in te plannen om de conditieproef binnen een jaar opnieuw te halen. Dat kan komen door bijvoorbeeld een uitzending of iets anders.

Ze doen de conditieproef elk jaar opnieuw, omdat ze willen controleren of iedereen zijn fysieke gesteldheid nog in orde is. Je fysieke gesteldheid kan afnemen door leeftijdsverhoging of bijvoorbeeld een ongeluk wat je hebt meegemaakt. De defensie neemt dit daarom erg serieus en wil hun werknemers goed in de gaten houden en controleren op hun fysiek.

Taken militair

Een militair heeft verschillende taken als ze in functie zijn bij defensie. Hieronder zal ik de taken beschrijven die ze moeten uitvoeren.

 • Elke militair is zelf verantwoordelijk voor de fysieke fitheid en het op peil houden daarvan.
 • Iedere militair moet er ook zelf voor zorgen dat ze de conditieproef jaarlijks afleggen.
 • Ze moeten ook hun persoonlijke geschiktheid bepalen door middel van een vragenlijst die als volgt heet ‘’Medische geschiktheid fysieke activiteiten en testen‘’.
 • Ze moeten ook het formulier invullen over eigen verklaring defensie conditieproef militairen.
 • Het ondergaan van een geneeskundig onderzoek.

Onderdelen conditieproef

Er zijn verschillende onderdelen bij de conditieproef die moeten worden uitgevoerd. Zo moet je bijvoorbeeld een vragenlijst invullen, eigen verklaring en nog veel meer. Hieronder geef ik aan wat er gedaan moet worden voor de conditieproef van defensie.

 • Vragenlijst medische geschiktheid
 • Technische uitvoeringsbepalingen
 • Registratieformulier
 • Omrekentabel

Vragenlijst medische geschiktheid

Je moet deze vragenlijst invullen zodat ze kunnen inschatten of uw gezondheidstoestand goed genoeg is om de conditieproef van defensie af te nemen. Deze lijst is persoonlijk bedoelt en hoef je dus niet in te leveren als je de conditieproef gaat afleggen. Hieronder laat ik zien hoe de vragenlijst eruit ziet.

 1. Heeft uw arts u ooit gezegd dat u een hartprobleem heeft en dat u zich uitsluitend op advies van een arts lichamelijk zou mogen inspannen?

 1. Heeft u weleens pijn op de borst bij lichamelijke inspanning?

 1. Is er in de afgelopen maand weleens pijn op de borst geweest hoewel u geen lichamelijke inspanning verrichtte?

 1. Heeft een mannelijk familielid voor het 50e jaar en/of een vrouwelijk familielid voor het 60e jaar hart- en vaatziekten meegemaakt?

 1. Verliest u weleens uw evenwicht als gevolg van duizeligheid of verliest u weleens het bewustzijn?

 1. Zijn er problemen met uw botten of gewrichten (bijvoorbeeld rug, knie of heup) die kunnen verergeren door een verandering in uw lichamelijke activiteitenpatroon?

 1. Heeft u de afgelopen twee weken koorts gehad?

 1. Heeft u de afgelopen week last gehad van een ontsteking, bijvoorbeeld van uw tandvlees, kaak of keel?

 1. Schrijft uw arts u op dit moment geneesmiddelen voor in verband met hoge bloeddruk of hartproblemen?

 1. Zijn er andere redenen waarom u denkt dat u zich niet lichamelijk actief zou mogen inspannen?

Als je alle vragen met NEE hebt kunnen antwoorden mag je deelnemen aan de conditieproef van defensie. Heb je ergens moeten antwoorden met JA zoek dan een arts op voordat je gaat deelnemen aan de conditieproef van defensie.

Technische uitvoeringsbepalingen

De algemene voorwaarden bij de conditieproef van defensie worden in de uitvoeringsbepalingen beschreven. Zo wordt de proef binnen twee uur afgelegd, wordt de volgorde van de proef als volgt push-ups, sit-ups en de 12 minutenloop.

De proef wordt op geslacht en leeftijd beoordeeld.

Een van de voorwaarden bij de conditieproef is dat de militair alle aanwijzingen dient te volgen die de sportinstructeur aanbeveelt.

Zodoende wordt de conditieproef in de maand afgelegd waarin je geboren bent of een maand eerder of later dan de geboortemaand.

De conditieproef van defensie wordt afgelegd door een sportinstructeur die alle resultaten bijhoudt en registreert.

12 minuten loop

De bedoeling voor de 12 minuten loop is dat je een zo groot mogelijke afstand moet afleggen binnen 12 minuten. De loop wordt op een verhardere ondergrond afgelegd en de gelopen afstand wordt op de 25 meter gecontroleerd, ook wordt er tijdens de loop veel informatie gegeven over de tijden en afstanden.

Push-ups 

De tijd die je krijgt om de oefening af te leggen is 2 minuten. De houding die je aan moet houden tijdens de oefening is een voorligsteun met gestrekte armen en lichaam. De voeten mogen maximaal tot de schouderbreedte komen, omdat dit er dan voor zorgt dat je in een rechte houding komt te liggen.

De knieën, bovenlichaam en het hoofd mogen tijdens de oefening niet de grond aanraken.

Sit-ups

De tijd die je krijgt om deze oefening af te leggen is ook twee minuten. De houding voor deze oefening bedraagt dat de schouders en achterhoofd op de grond moeten liggen. Je handen moeten tegen je oren of erover,  beide benen moeten gebogen zijn in een hoek van 90 graden en je voeten moeten aaneengesloten zijn op de grond.

Registratieformulier 

Als je de conditieproef van defensie wilt afleggen moet je ook het registratieformulier invullen. Hieronder laat ik zien hoe het formulier in elkaar steekt en wat er allemaal ingevuld moet worden.

Omrekentabel van shuttlerun naar 12 minutenloop 

Het kan ook gebeuren dat de 12 minutenloop niet wordt afgenomen, maar in plaats daarvan een shuttlerun. Als de shuttlerun wel wordt afgenomen en de 12 minutenloop niet moet je het omgaan rekenen via dit tabel.