Hier vind je alles over de fitheidstest van defensie

Werken bij defensie is niet zomaar iets, je moet het maar kunnen. Er wordt veel van je verwacht en daarom is het belangrijk dat je alles goed kunt uitvoeren. In de sollicitatieprocedure zit een fitheidstest. Als je de fitheidstest samen met het medische vragenlijst positief is kun je verder met solliciteren. In de artikel leg ik je uit wat de fitheidstest nou eigenlijk is.

 

Inhoud


Wat is de fitheidstest?
Ogen
Oren
Kracht en conditie
Psychologisch onderzoe
Screening
Gezondheid en Medicatie
De checklist

Wat is de fitheidstest?

Als je werkt bij defensie doe je bijzonder werk, het is belangrijk dat je voor alles in staat bent. Daarom moet je eerst door een test om bij defensie te werken, dit wordt ook wel de fitheidstest genoemd. Je wordt getest van top tot teen. Het doorstaan van de fitheidstest is een eis voordat je kunt solliciteren, als je een positief uitslag hebt voor de fitheidstest en je medische vragenlijst kun je verder met solliciteren.

Voor de fitheidstest zijn er bepaalde eisen:

 • 2700 meter hardlopen in 12 minuten
 • 4 pull-ups in 2 minuten
 • 30 sit-ups in 2 minuten
 • 30 push-ups in 2 minuten

Je moet tijdens de fitheidstest deze onderdelen allemaal achter elkaar afleggen. Het is belangrijk als je je daarom ook goed voorbereid, doe thuis wat hardlooptrainingen en krachttrainingen. Of check dit trainingsschema in de cluster waarvoor jij solliciteert.

Als je de test hebt gehaald krijg je een uitnodiging voor de kennismakingsdagen mariniers, tijdens deze dagen kijkt defensie of jij het wel echt in je hebt. Je wordt opnieuw getest op fysieke onderdelen, doorzettingsvermogen en je samenwerking.

Ogen

Als militair zijnde heb je goede ogen nodig, je moet alles kunnen zien en scherp zijn zowel overdag als ’s nachts. Je moet diepte kunnen inschatten en doelen en objecten onderscheiden. Bij sommige militaire functies kan niet gecombineerd worden met het dragen van een bril of lezen. Ook zijn oogafwijkingen en oogheelkundige behandelingen niet te combineren met sommige functies.  Het is belangrijk dat je ogen worden getest. In de test testen ze of je scherp ziet, diepte ziet en of je kleurenblind bent. Als je een bril of lenzen draagt dan mag je bij defensie sommige functies niet uitvoeren. Als je lenzen draagt is het altijd belangrijk dat je een bril mee neemt naar de test, want tijdens de test mag je geen lezen in. Ook moet je dan je lenzen 12 uur van tevoren uit doen en een bril dragen.

Je moet aan minimalen basiseisen voldoen zoals:

 • Visus van V0.1 zonder correctie
 • Een visus van V0.8 met correctie
 • Visus van V0,8 op 40 cm
 • Geen kleurzienstoornissen
 • Je mag geen oogspierbeperkingen of dubbelbeelden hebben
 • Geen scotomen of uitval van het gezichtsveld
 • Geen nachtlenzen

Het dragen van een bril of contactlenzen is toegestaan bij:

 • Marine
 • Luchtmacht
 • Marechaussee
 • Landmacht, met uitzondering van het korps commandotroepen, bij het pathfinder peleton en bij de special forces.


Gehoortest

Als militair is het ook belangrijk dat je een goed gehoor hebt. Je moet richting van geluid kunnen inschatten en gefluister bij achtergrondrumoer kunnen horen. Je wordt getest door een spraak in ruis test, je krijgt een koptelefoon op je hoort dan een lijst met woorden met achtergrondgeruis, aan jou de taak om een wordt te verstaan. Om je goed voor te bereiden is het slim om de avond van tevoren niet naar een concert te gaan of zorg ervoor dat je 48 uur van tevoren niet bent blootgesteld aan lawaai. Als je een gehoorapparaat hebt voldoe je niet aan de basisnorm.

Bij de gehoortest moet je voldoen aan de volgende eisen: (deze eisen gelden voor het slechtste oor)

 • Gehoorverlies tussen 250 en 2000 hz mag niet meer zijn dan 20 db
 • Het gehoorverlies tussen 3000 en 4000 hz mag gemiddeld niet meer dan 25 db zijn

Kracht en conditie

Je hebt veel kracht en conditie nodig om militair te worden, ze zullen door middel van verschillende testen jouw conditie en kracht meten. Je moet ook in minder goede omstandigheden grote afstanden kunnen afleggen. Jouw lichaam moet dit gemakkelijk aankunnen.

Progressieve mars test

Tijdens deze test loop je met een rugzak, in de rugzak zit een gewicht. In deze test moet je laten zien dat je een bepaalde afstand kunt afleggen met een rugzak met gewicht erin.

Progressieve til en draagtest

De volgende test is de til en draagtest, dit bestaat uit het tillen en dragen van een munitiekist. Die kist verplaats je van A naar B, de afstand daartussen is 20 tot 25 meter. Je pakt de kist op vanaf een verhoging op borsthoogten en deze zet je weer neer aan de andere zijde.

Onbelaste hardlooptest

De 3e test is een hardlooptest, ook wel de coopertest genoemd. Hierbij moet je 12 minuten hardlopen.

Graaftest

Bij deze test wordt er in een graafbak met een schep zand verplaatst. Soms maken ze ook gebruik van een medicine bal, daarmee doen ze dan de beweging na zodat ze hetzelfde effect nadoen.

Vaardigheden parcours

De laatste test bestaat uit indoor parcours, hier moet je laten zien dat je in staat bent om te tijgeren, kruipen, zitten, hurken en knielen. Daarbij worden ook wat schiethoudingen doorgenomen, zo kun je zien of je in staat bent om in alle houdingen te schieten.

De dingen die je moet uitvoeren zijn:

 • Klimmen
 • Springen van een kast
 • 5 schiethoudingen aannemen
 • Hurkzit
 • Liggend
 • Knielend
 • Links/rechts
 • Staand
 • Tijgeren
 • Boven schouderhoogte werken

Hierbij moet je 1 minuut lang een steekgewicht in een houder boven schouderhoogte plaatsen en verwijderen. Ook moet je moeren aandraaien met twee handen tegelijkertijd.


Psychologisch onderzoek

In het psychologisch onderzoek komen we erachter of je echt bij defensie past en of defensie wel echt bij jou past.

Capaciteitentest

Bij deze test meten ze je kennis, je maakt het via de computer. Er wordt gekeken naar hoeveel vragen je goed hebt beantwoord binnen de tijd. Snelheid is dus belangrijk bij dit onderdeel. Zo komen ze erachter of je goed kan presteren onder tijdsdruk.

Persoonlijkheidsvragenlijst

Het doel van deze vragenlijst is dat ze meer willen weten over je achtergrond, wie ben je en waar kom je vandaan? Ze kunnen ook dingen vragen als welke opleidingen heb je gedaan? Of wat heb je allemaal meegemaakt? Deze vragenlijst kan heel persoonlijk zijn, maar je moet zo eerlijk mogelijk de vragen beantwoorden, want geen een antwoord is fout.

Psychologisch gesprek.

Dit wordt ook wel het interview genoemd, het is een een op een gesprek samen met een psycholoog. De psycholoog kan gevoelige en persoonlijke vragen stellen, en er zullen belangrijke momenten uit je leven besproken worden. Ze willen zoveel mogelijk informatie over jou, je mag geen dingen bedenken. Hierdoor kijken ze of je psychisch geschikt bent voor een baan bij defensie. Dit gesprek vindt plaats op de kazerne, voorafgaand van dit gesprek kan de er nog een capaciteitentest worden afgenomen.


Screening

Als je als militair wilt werken heb je een vertrouwensfunctie, dit betekent dat je met geheime informatie werkt of op beveiligde locaties komt. Bij dit onderzoek krijg je thuis een vragenlijst opgestuurd waarbij je informatie moet invullen over je gedrag, je vrienden, je familie en over hoe je handelt in situaties. De militaire inlichting en veiligheidsdienst (MIVD) voert een veiligheidsonderzoek uit. Zij onderzoeken of je in alle omstandigheden de vertrouwensfunctie zal uitvoeren. Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat je eerlijk bent, omdat je een functie krijgt binnen de overheid waarbij vertrouwen een hele grote rol speelt. Je begint met een formulier.

 1. Als dat formulier is ingevuld en ondertekent stuur je dat met een kopie van je id naar de beveiligingsfunctionaris.
 2. De beveiligingsfunctionaris stuurt het naar de MIVD.
 3. Nu start het veiligheidsonderzoek, dit duurt 8 weken.
 4. Wanneer het onderzoek is afgerond zijn er twee mogelijkheden:
 • Als alles goed is kun je aan de slag.
 • Als er een probleem is, ontvang je een brief van de secretaris-generaal van defensie waarin staat waarom je geen VGB krijgt.

Wanneer je de uitslag krijgt van de minister van defensie dat er geen bezwaar is, mag je aan de slag. Als dat niet zo is ontvang je een bericht dat de VGB wordt geweigerd. Als je het niet eens bent met de uitslag, dan kan je binnen 20 werkdagen je mening geven op het voornemen tot weigeren. Je veiligheidsonderzoek is vijf jaar geldig, na vijf jaar moet je opnieuw een veiligheidsonderzoek doen.

Er zijn verschillende vertrouwensfuncties, die verschillen zijn aangegeven met de letter A – B of C. Functie A heeft het hoogste veiligheidsniveau en is daarom ook uitgebreider, deze functie heeft een beoordelingsperiode van 10 jaar. Functie C heeft het laagste veiligheidsniveau en deze beoordelingsperiode is 5 jaar. Gezondheid en medicatie

Aan de hand van een medische vragenlijst die je hebt ingevuld ga je een gesprek aan met een arts. De arts bekijkt alle gegevens van de test die al bij je zijn afgenomen, soms doet de arts ook een lichamelijk onderzoek. Er kunnen een paar bijzonderheden leiden tot ongeschiktheid zoals: hartafwijkingen, longafwijkingen, problemen met het bewegen van gewrichten en huidaandoeningen. De arts kan ook nog altijd aanvullende informatie opvragen bij je huisarts. Je gezondheid en medicijngebruik kunnen in de weg staat om te werken als militair.

 

De checklist

Het is niet de bedoeling om onvoorbereid naar de opendagen te komen, bekijk eerst of je aan alle eisen voldoet van de checklist:

 • Je voldoet aan de leeftijd die vermeld staat bij de vacature
 • Je hebt een Nederlandse nationaliteit
 • Een geldig ID bewijs is verplicht
 • Je bent gezond
 • Je hebt de goede diploma’s voor de functie waarvoor je solliciteert.
 • Een info dag bezoeken is een vereiste
 • Je vindt op missie gaan geen bezwaar.
 • Daarbij zitten vaccinaties, die moet je ook geen bezwaar vinden.
 • Je hebt geen bewaar tegen het veiligheidsonderzoek.

Dat zijn de algemene eisen om bij defensie te kunnen werken, maar bij elke krijgsmachten onderdeel komen er nog aanvullende eisen. Elke krijgsmacht zoals, de Marine, Luchtmacht, Landmacht en Marechaussee hebben dus hun eigen toelatingseisen.