Defensie landmacht in binnen- en buitenland
23 september 2020 
4 min. leestijd

Defensie landmacht in binnen- en buitenland

Om het Nederlandse grondgebied en alles in het belang daarvan te verdedigen, heeft Defensie een krijgsmacht met daarin verschillende strijdkrachten. Een van die strijdkrachten is de landmacht. In dit artikel lees je meer over de defensie landmacht.

Inhoudsopgave

Wat doet de landmacht?
Defensie Landmacht hoofdkwartier
Defensie Landmacht in binnen- en buitenland
Landmacht Luchtmobiele brigade
Korps commandotroepen
Landmacht Materieel

Wat doet de landmacht?

Het onderdeel landmacht van Defensie in Nederland bestaat uit verschillende soorten eenheden die verspreid zijn over meerdere kazernes in Nederland en in het buitenland. De landmacht zorgt voor de bescherming van de landsgrenzen en biedt ondersteuning bij rampen en calamiteiten, omdat tijdens missies ze voor stabiliteit zorgen in andere delen van de wereld in het buitenland zorgen  voor stabiliteit in andere delen van wereld.

landmacht troepen in het buitenland

Defensie landmacht hoofdkwartier

De Landmacht is een van de grootste onderdelen van Defensie en wordt daarom aangestuurd vanuit het hoofdkwartier in Utrecht. Het hoofdkwartier wordt aangestuurd door de Staf commando landstrijdkrachten, omdat zij zorgen ervoor dat het beleid van het ministerie van Defensie wordt omgezet naar de praktijk. De Staf Commando Landstrijdkrachten bestaat uit 3 afdelingen, iedere afdeling gaat over een verschillend onderdeel van het beleid.


  1. Training & Operatiën
   De taak van de afdeling Training & Operatiën is zorgen voor de getrainde landmachteenheden. Zij moeten ervoor zorgen dat de landmacht te allen tijde beschikt over genoeg getrainde eenheden. De afdeling Training & Operatiën stelt ook normen waaraan alle eenheden moeten voldoen om zo het niveau te kunnen waarborgen.
  2. Personeel & Organisatie
   Op de afdeling Personeel & Organisatie wordt gezorgd voor personeel bij de landmacht.
   Hun taak is te zorgen dat er genoeg gemotiveerd personeel is.
  3. Materieel & Diensten
   Deze afdeling heeft misschien wel een van de belangrijkste taken binnen de landmacht. De afdeling Materieel & Diensten zorgt voor de inzetbaarheid van het materieel van de landmacht. Ook houden ze zich bezig met het verbeteren en/of onderhouden van de kazernes en oefenfaciliteiten.

Defensie Landmacht in binnen- en buitenland

De belangrijkste taak van Defensie is het beschermen en veilig houden van Nederland, de landmacht heeft hierin een belangrijke rol. De landmacht heeft daarbij 3 hoofdtaken.

 1. Het verdedigen van het grondgebied in Nederland. De landmacht zowel de burgers van Nederland als belangrijke objecten zoals computersystemen, energiecentrales en watervoorzieningen tegen vijandige landen en tegen terrorisme.
 2. Ondersteuning van de overheid. De landmacht zorgt ook voor ondersteuning van de overheid tijdens bijvoorbeeld een ramp of crisis. Vaak worden er landmachteenheden ingeroepen om hulp en ondersteuning te bieden bij uitbraken van veeziektes of overstromingen. De landmacht ondersteunt ook de politie tijdens onderzoeken en het opruimen van explosieve voorwerpen.
 3. Ondersteunen van maatschappelijke organisaties. Het ondersteuning bieden aan maatschappelijke organisaties is geen prioriteit, maar komt wel voor. De landmachtbrigades in de regio bepalen hoeveel inspanning het kost en of dit de moeite waard is vergeleken met het belang dat het land hierbij heeft.

Ook voert de landmacht taken uit in het buitenland om te zorgen voor stabiliteit in andere delen van de wereld. Deze taken zijn:

 • grondgebied verdedigen van NAVO-bondgenoten.
 • vrede behouden.
 • bieden van noodhulp tijdens bijvoorbeeld rampen.
 • beschermen en ondersteunen van burgers en civiele organisaties.

De taken die worden uitgevoerd in het buitenland worden samen met andere delen van de krijgsmacht en ook vaak met legereenheden uit het buitenland gedaan. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingsverbanden met Europese en NAVO-bondgenoten.

Landmacht Luchtmobiele brigade

De luchtmobiele brigade is een snel inzetbare infanteriegevechtseenheid van de landmacht. Dit komt omdat de luchtmobiele brigade wereldwijd is in te zetten binnen 7 tot 20 dagen. De brigade zorgt voor verdediging van het eigen gebied of dat van bondgenoten, het beschermen van internationale rechtsordes en rampbestrijding. De luchtmobiele brigade is het allereerste aanspreekpunt tijdens crisissituaties.

Met ruim 2000 getrainde militairen maakt de luchtmobiele brigade deel uit van de DSK, de Division Schnelle Kräfte. Dit is een interventie-eenheid waarin Nederlandse Defensie en Duitsland nauw samenwerken.de Luchtmobiele brigade van de landmacht

Korps commandotroepen

Het Korps Commandotroepen is het onderdeel special forces van de landmacht. Dit korps heeft als hoofdtaak zowel het voorbereiden als uitvoeren van speciale operaties voor verdedigingstaken voor bondgenoten. Het korps voert vooral speciale operaties uit in een gebied waar eigen eenheden niet de controle hebben. De taken van het Korps commandotroepen zijn:

 • informatie krijgen over vijandig/semi-vijandig gebied door middel van speciale verkenningsmissies.
 • directe actie, offensieve acties als hinderlagen, sabotage etc.
 • ondersteuning van militaire eenheden ter training van bondgenoten.

Het Korps commandotroepen bestaat uit verschillende compagnieën:

 • stafverzorgingscompagnie
 • trainingscompagnie
 • 103 commandotroepencompagnie
 • 104 commandotroepencompagnie
 • 105 commandotroepencompagnie
 • 108 commandotroepencompagnie

Elke commandotroepencompagnie bestaat uit commandoploegen, met ieder een bepaalde specialiteit, zoals watergebieden, bergachtige gebieden of parachutisten. Een ploeg bestaat weer uit verschillende gespecialiseerde troepen zoals sniper-, medische- en communicatiespecialisten.

 

Landmacht Materieel

Defensie landmacht bezit vele soorten materieel en is daarom ingedeeld in 3 categorieën.

 1. Voertuigen
  De landmacht gebruikt veel pantservoertuigen. Ook gebruikt Defensie een aantal gespecialiseerde terreinwagens om tijdens iedere missie snel en veilig verplaatst te kunnen worden. Tijdens missies waarbij er een obstakel zoals een rivier of afgrond opduikt, gebruiken ze een speciaal voertuig dat binnen enkele minuten een brug neer kan leggen van 20 tot 22 meter. Omdat het onklaar maken van een bom erg gevaarlijk is zijn er speciale robots aanwezig die dit doen zodat de militairen minder gevaar lopen in zulk soort situaties.
 2. Bewapening
  Het standaard wapen van een landmacht militair is de Colt C7. Met dit wapen kan een geoefende militair een doel raken op een afstand van +/- 400 meter. Ook heeft een landmacht militair een Glock 17 omdat een handpistool van dichtbij effectiever werkt.

Voor de verre afstanden wordt gebruik gemaakt van 2 verschillende soorten snipers:

 • de Barrett, deze dient als antimaterieel scherpschuttersgeweer
 • AWM, dit wapen dient als een antipersoneel scherpschuttersgeweer.

Om zware voertuigen zoals tanks en andere pantsertrucks uit te schakelen wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten raketwerpers. Een daarvan is de Gill-antitankraket, deze vuurt een raket die van richting kan veranderen nadat hij is afgeschoten. waardoor een bewegend doelwit makkelijker te raken is. Het vergt echter veel oefening om deze te kunnen gebruiken

 1. Vliegtuigen

De landmacht maakt gebruik van 2 soorten vliegtuigen:

 • Raven mini-UAS. Dit zijn onbemande verkenningssystemen die vanaf de grond worden aangestuurd om zo informatie over de situatie/omgeving te krijgen.
 • X-300 Integrator. Omdat dit vliegtuig ook onbemand is, wordt hij ook vanaf de grond bestuurd. Deze kan in tegenstelling tot de kleinere veel langere vlieguren maken.

Vond je dit artikel nuttig? Laat dan een reactie achter en vergeet niet om onze andere artikelen te checken op: https://defensietest.nl/

Defensiekeuring Coaching Trainingen

Defensie pakket A

€37,-
defensietest pakket a

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + Coaching via mail

 + Defensietest App

 + Defensie Community

Defensie Pakket B

Meest verkocht

€ 57,-
defensietest pakket b

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + Sporttest

 + IQ/Capaciteitentest

 + Trainingsschema's

 + Lidmaatschap

 + Coaching via mail

 + Defesietest App

 + Defensie Community

Defensie Pakket C

€ 47,-
defensietest pakket c

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + IQ/Capaciteitentest

 + Coaching via mail

 + Defensietest App

 + Defensie Community

 + Lidmaatschap