Taken die het leger uit moet voeren
24 september 2020 
5 min. leestijd

Taken die het leger uit moet voeren

Iedereen wil wel weten wat het leger nou eigenlijk allemaal doet. In dit artikel ga ik je vertellen over de taken van defensie en wat voor verschillende missies er allemaal zijn. Hierin wordt ook verteld wat de verschillende rangen binnen het leger zijn en hoe die te zien zijn per militair. Een van de belangrijkste onderdelen in dit artikel zijn toch wel het leger in binnenland en buitenland.

Inhoudsopgave

Wat doet het leger?
Taken van het leger
Wat zijn de missies?
De Nederlandse defensie academie

Wat doet het leger?

 Nederland is een veilig land, maar die veiligheid is niet altijd vanzelfsprekend geweest. Om onze veiligheid te waarborgen hebben we een leger nodig, dat Nederland kan beschermen bij dreiging.

Een andere benaming voor ons leger is Nederlandse Krijgsmacht. Het leger bestaat uit de marine, landmacht, luchtmacht en de marechaussee. Ieder onderdeel van de krijgsmacht heeft zijn eigen taken. Ze beschermen niet alleen Nederland, maar ook de Nederlandse Antillen en de NAVO-bondgenoten. NAVO-bondgenoten kunnen als een soort vrienden beschouwd worden, wij beschermen hen en zij beschermen ons. We beschermen een ander land door middel van het bieden van hulp bij een grote ramp of bij het bestrijden van terrorisme.

Rangen binnen het leger

Het leger heeft verschillende rangen, die de status van een militair aangeven: soldaten, korporaals, sergeanten, luitenants, kapiteins, majoors, kolonels en generaals. Op het uniform staat aangegeven in welke rang de militair zit. Daarnaast zijn er nog een aantal badges die een militair kan verdienen.

Taken van het leger

Landmacht

Nederland

Het leger heeft in Nederland een aantal verschillende taken. Zo verdedigen ze bijvoorbeeld het Nederlandse grondgebied, tegen vijandige landen, maar ook tegen aanvallen van Nederlandse burgers en beschermen ze vitale objecten zoals energiecentrales, drinkwatervoorzieningen of computersystemen. Overheidsinstanties worden daarnaast ondersteund door de landmacht, bij rampen en crises, maar ook in minder erge situaties. Bijna dagelijks roepen autoriteiten de hulp van de landmacht in. Meestal is er dan behoefte aan speciaal materieel of kennis.

Buitenland

In het buitenland verdedigt het leger ook grondgebieden van de NAVO-bondgenoten. Op een missie bewaren ze de vrede, of dwingen die juist af. Mensen in oorlogsgebieden hebben vaak ook hulp nodig voor de gezondheidszorg, ook daar is het leger voor. Ze beschermen de burgers en ondersteunen bij het opbouwen van een veiligheidsapparaat.

militair in het leger

Marine

 De marine beschermt en verdedigt het Nederlandse grondgebied, ondersteunt de kustwacht en voert reddingsacties uit. Explosieven die onder water liggen, maar nog niet zijn ontploft, ruimen ze op. De marine ondersteunt ook civiele autoriteiten bij de bestrijding van natuurrampen of zoekt naar vermiste personen. En natuurlijk beschermen ze het grondgebied en de wateren van het Koninkrijk der Nederlanden.

vrouwelijke marine van de defensie

Luchtmacht

 Buitenland

Als er internationale conflicten zijn, dan is de luchtmacht erg belangrijk. De vliegtuigen van de luchtmacht spelen een belangrijke rol bij veiligheid en transport. De luchtmacht helpt in oorlogsgebieden met de humanitaire gezondheid. Daarnaast ondersteunen ze andere delen van de krijgsmacht waar dat nodig.

Nederland

De luchtmacht helpt ook de kustwacht en voert daar taken uit, gevechtshelikopters doen ook opsporingsacties. Daarnaast draagt de luchtmacht bij aan de veiligheid van het vliegverkeer.

werkende luchtmacht van defensie

Marechaussee

De marechaussee bewaakt Nederland en het Caribisch gebied, hun taak is om te beveiligen. Ze staan vaak bij grenzen, op belangrijke plekken zoals een paleis, of gewoon op drukke plekken.

  1. Grenspolitietaak
  2. Bewaken en beveiligen
  3. Internationale en militaire politietaken

marechaussee van de defensie

 

Wat zijn de missies 

 In sommige landen is er al heel lang oorlog, dit zijn vaak burgeroorlogen. Nederland stuurt soms ook militairen naar die landen om daar te proberen te helpen vrede te krijgen. Als militairen naar een ander land worden gestuurd, dan noem je dat ‘op missie zijn’. Daarnaast wordt het ook wel  een “uitzending” genoemd.

Er zijn verschillende soorten missies:

  • Waarnemingsmissies
  • Vredeshandhavende missies
  • Vredesafdwingende missies

verschillende missies

Waarnemingsmissie

Dit is een militaire missie die wordt uitgevoerd door militairen die ongewapend zijn. Ze controleren in een crisisgebied of alle partijen de vredesakkoorden nakomen en zich houden aan de afgesloten wapenstilstand. Omdat de militairen ongewapend zijn komen ze minder dreigend over en behalen ze daarom sneller hun doelen.

 Vredeshandhavende missie

Bij deze missie plaatsen militairen zich rustig tussen de strijdende partijen. Daarnaast is het ook gunstig voor Nederland om te helpen met de balans in andere landen. Ze werken samen met de lokale autoriteiten en hulpverleners. De belangrijkste kenmerken van een vredeshandhavende missie zijn:

  • Instemming vooraf van de permanente leden van de VN
  • Instemming vooraf van de lokale partijen
  • Neutraliteit
  • Terughoudendheid bij het gebruik van geweld

Vredesafdwingende missie

Bij een vredesafdwingende missie gaat het om het belang van de plaatselijke burgers. Echter mogen militairen wel geweld gebruiken om een conflict te beëindigen. Deze missie biedt geen tijdelijke oplossing, maar gaat gepaard met een vredesregeling. omdat dit gepaard gaat met de vredes regeling is er een grotere kans op langere vrede.

De brigades

De landmacht bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal nodig zijn om de taken uit te voeren (brigades). Iedere brigade is in een bepaalde taak gespecialiseerd. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld: commando’s. Commando’s kleine groepen soldaten die snel ergens in vijandelijk gebied kunnen worden gedropt om in het geheim een opdracht uit te voeren. De luchtmobiele brigade is minder onzichtbaar, deze militairen kunnen op korte termijn overal in de wereld worden ingezet op alle soorten terreinen. Ze worden gedropt met vliegtuigen of per helikopter. Om zo onopvallend mogelijk hun werk te kunnen doen, dragen militairen vaak camouflagekleding, daarnaast vullen ze die nog aan met takken en gras. De landmacht gebruikt verschillende soorten voertuigen. Daarnaast gebruiken ze ook andere voertuigen zoals gepantserde vervoerswagens etc,

De Nederlandse defensie academie

 Deze academie verzorgt hoger loopbaanonderwijs. Ze begeleiden militairen en burgerpersoneel bij leiderschapsontwikkeling en taalvaardigheid. Om een opleiding te volgen aan de defensie academie, moet je eerst solliciteren voor een functie. De Nederlandse defensie academie leidt leiders op, die worden voorbereid op alle mogelijke situaties. Voor deze opleiding moet je moed tonen, creatief zijn, reflecteren en autoritair optreden.

Ze testen je op de academie zwaar, omdat je in alle mogelijke omstandigheden je werk goed moet kunnen doen. De focus ligt op de ontwikkeling van de persoon, je wordt goed gecoacht. De Nederlandse defensie academie besteedt zo veel aandacht aan persoonsvorming omdat defensie wil dat je als mens het allerbeste uit jezelf moet kunnen halen. Je leert bouwen aan inzicht, karakter, angsten erkennen en overwinnen en persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen. Ze proberen je pijn te doen om te kijken hoever ze kunnen gaan. Echter doen ze dit niet fysiek maar mentaal.


Defensiekeuring Coaching Trainingen

Defensie pakket A

€37,-
defensietest pakket a

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + Coaching via mail

 + Defensietest App

 + Defensie Community

Defensie Pakket B

Meest verkocht

€ 57,-
defensietest pakket b

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + Sporttest

 + IQ/Capaciteitentest

 + Trainingsschema's

 + Lidmaatschap

 + Coaching via mail

 + Defesietest App

 + Defensie Community

Defensie Pakket C

€ 47,-
defensietest pakket c

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + IQ/Capaciteitentest

 + Coaching via mail

 + Defensietest App

 + Defensie Community

 + Lidmaatschap