Welke toelatingseisen hanteert Defensie?
06 juli 2021 
5 min. leestijd

Welke toelatingseisen hanteert Defensie?


Wanneer je als militair wilt gaan werken bij Defensie dan krijg je te maken met de toelatingseisen van Defensie. Defensie bestaat uit vier krijgsmachtdelen: de Landmacht, de Luchtmacht, de Marine en de Marechaussee. Deze vier krijgsmachtdelen zijn binnen defensie goed voor honderden verschillende functies in verschillende vakgebieden. Afhankelijk van de specifieke functie waar je op solliciteert, krijg je te maken met verschillende toelatingseisen van Defensie. Maar je wordt niet zomaar aangenomen bij Defensie. Voordat je wordt aangenomen dien je een heel selectie- en keuringstraject te doorlopen.Inhoudsopgave: 
De algemene toelatingseisen van Defensie

Voordat je solliciteert bij Defensie kun je kijken of je voldoet aan de algemene toelatingseisen van Defensie. Deze gelden standaard voor elke functie:

  1. Je bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit.
  2. Je bent in het bezit van een geldig identiteitsbewijs.
  3. Je bent zowel fysiek als mentaal gezond.
  4. Je bent bereid tot uitzending en accepteert de daarbij behorende vaccinaties.
  5. Je voldoet aan de leeftijdseis die genoemd wordt in de vacature.
  6. Je bent in het bezit van de juiste diploma’s en vooropleidingen.
  7. Je hebt geen bezwaar tegen een veiligheidsonderzoek.
  8. Je hebt deelgenomen aan een infodag of voorlichtingsdag. Dit hoeft alleen wanneer het een vereiste voor de sollicitatie is.

Als je voldoet aan deze eisen, dan mag je deelnemen aan het selectie- en keuringstraject dat bij jouw gewenste functie hoort. Bij deze functie kunnen aanvullende eisen horen. Hierbij kun je denken aan vooropleiding of lengte en is ook afhankelijk van het krijgsmachtdeel waarvoor je solliciteert.

 De algemene toelatingseisen van Defensie


Het selectie- en keuringstraject

Tijdens het selectie- en keuringstraject wordt er gekeken of je voldoet aan de specifieke toelatingseisen die Defensie stelt aan bepaalde functies. Je ondergaat hiervoor een interview, psychologisch onderzoek, medische keuring en een sporttest. Dit is een traject waarbij de van top tot teen gekeurd wordt, zowel fysiek als mentaal. Kom je hier doorheen? Dan ben je er nog niet. Vervolgens wordt er namelijk nog een veiligheidsonderzoek uitgevoerd. Wanneer je hier ongeschonden uit naar voren komt, kun je aangenomen worden bij Defensie.

 


Medische keuring

De medische keuring die valt onder de toelatingseisen van Defensie zal onder andere bestaan uit medische vragenlijsten die je in moet vullen. Deze lijsten zullen vervolgens door een arts beoordeeld worden en waar nodig ook met jou besproken worden. Zo worden eventuele medische bijzonderheden uitgesloten of krijg je de gelegenheid om deze verder toe te lichten. Daarnaast kan de arts ook toestemming aan je vragen om aanvullende informatie op te vragen bij jouw huisarts. De focus ligt hier dus op je gezondheidstoestand.

  medische keuring  voor de marechaussee


Fysieke testen

Daarnaast zul je ook verschillende testen moeten volbrengen. Er zijn testen die erop gericht zijn om te kijken of er lichamelijke problemen zijn die voor problemen zouden kunnen zorgen bij het uitvoeren van de functie. Daarnaast zal er voor veel functies ook bepaald worden of je fit genoeg bent door middel van verschillende testen. Welke testen je uit moet voeren is hangt af van in welke cluster de functie valt waar je op solliciteert. Defensie werkt met 6 clusters waarbij je bij cluster 1 aan de minst zware eisen moet voldoen en bij cluster 6 moet je voldoen aan de zwaarste eisen die Defensie aan functies stelt.

 hart en longfunctie medische keuring marine


Lichamelijke testen

Bij de lichamelijke testen moet je denken aan een ogentest en gehoortest. Voor sommige functies is het namelijk van belang dat je alles goed kunt zien, diepte kunt zien of niet kleurenblind bent. Daarnaast is het voor verschillende functies belangrijk dat je altijd in staat bent om instructies te verstaan en op te volgen, ongeacht het achtergrondgeluid. Daarnaast wordt er ook gekeken naar je lengte, gewicht en longfunctie. Er is geen standaard beoordeling op deze punten omdat er per functie andere toelatingseisen voor Defensie gelden. Zo hoeft kleurenblindheid niet voor iedere functie een probleem te zijn, maar het is wel verstandig om hier van tevoren rekening mee te houden. Zo voorkom je teleurstelling en ga je wellicht ook niet onnodig investeren in iets waarvan je van tevoren al had kunnen weten dat het niet gaat lukken.

gehoortest marechaussee


Hoe fit ben jij?

Een belangrijk punt voor een groot deel van de functies bij Defensie is je fitheid. Hier zul je tijdens het selectie- en keuringstraject dan ook uitgebreid op beoordeeld worden door middel van verschillende testen. Deze testen zijn voor deze functies dan ook toelatingseisen van Defensie. Tijdens de functionele fysieke test ga je voor een bepaalde tijd lopen met een rugzak waarvan het gewicht afhankelijk is van de cluster waarbinnen de functie valt. Ook de tijd die je moet lopen is afhankelijk van de cluster. Binnen de functionele fysieke test dien je ook een progressieve til/draagtest. Hierbij is het de bedoeling dat je een munitiekist optilt, deze over een bepaalde afstand draagt, om vervolgens weer neer te zetten. Hoe zwaar de munitiekist is en hoe vaak je dit moet doen, wordt wederom bepaald door de cluster waarin de functie valt. Daarnaast ga je ook nog 12 minuten hardlopen waarbij je een bepaalde afstand moet behalen. Deze afstanden kunnen 2200 meter, 2600 meter of 2700 meter zijn, afhankelijk van het cluster waarbinnen je solliciteert.

Daarnaast moet je laten zien dat je met een schep voor een bepaalde tijd (afhankelijk van het cluster) zand kan verplaatsen en dien je nog verschillende parcours af te leggen. Hierbij moet je klimmen, klauteren, kruipen op handen en knieën, tijgeren, vijf verschillende houdingen aannemen, op een halve kast stappen en met een afsprong op een mat eindigen. Als laatste moet je nog voor een bepaalde tijd boven schouderhoogte kunnen werken.


Kom je door de keuring?

Heb je alle tests naar behoren uitgevoerd en treed je in dienst bij Defensie? Dan ben je er nog niet. Als je in dienst treedt, volg je namelijk nog twee verplichte opleidingen waarbij je militaire vorming en de militaire basisvaardigheden centraal staan. Daarnaast volg je ook een opleiding voor het vak dat je bij Defensie uit gaat voeren. Dit alles leidt er uiteindelijk toe dat jij je functie naar behoren kan uitvoeren en kan voldoen aan de eisen die Defensie aan je stelt.

wel of niet door de keuring


Meer oefenen: 

Wil je meer oefenen? Doen dan de Defensietest Training! Met de Defensietest Training kun je tegen een vergoeding levenslang voor alle onderdelen van de defensie keuringen onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je ervoor dat je beter presteert op een defensietest. Klik hier om verder te gaan.


Defensiekeuring Coaching Trainingen

Defensie pakket A

€37,-
defensietest pakket a

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + Coaching via mail

 + Defensietest App

 + Defensie Community

Defensie Pakket B

Meest verkocht

€ 57,-
defensietest pakket b

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + Sporttest

 + IQ/Capaciteitentest

 + Trainingsschema's

 + Lidmaatschap

 + Coaching via mail

 + Defesietest App

 + Defensie Community

Defensie Pakket C

€ 47,-
defensietest pakket c

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + IQ/Capaciteitentest

 + Coaching via mail

 + Defensietest App

 + Defensie Community

 + Lidmaatschap