Welke eisen gelden er voor het Korps Mariniers?
29 april 2022 
7 min. leestijd

Welke eisen gelden er voor het Korps Mariniers?

Een marinier bij het Korps Mariniers is een specialist in militaire operaties vanaf het water en land. Als marinier word je uitgezonden in het buitenland en participeer je in internationale vredesoperaties. Het is belangrijk dat je als marinier bij het Korps Mariniers fysiek en mentaal overal op voorbereid bent. Denk jij het in je te hebben om bij het Korps mariniers te werken en voldoe je aan alle eisen die er gelden voor het Korps Mariniers? Om daar achter te komen moet je eerst door een toelatingsprocedure en een aantal keuringen heen om de Korps Mariniers opleiding te mogen volgen.

Inhoud


banner voor de defensietest artikelen, staat het pakket van de defensie test op waar je jezelf kunt voorbereiden


Korps Mariniers toelatingseisen

Mariniers bij het Korps Mariniers moeten aan een aantal toelatingseisen voldoen om deel te mogen nemen aan de Korps Mariniers opleiding. Er wordt voor deze opleiding minimaal een VMBO basis opleiding gevraagd en je moet in het bezit zijn van een zwemdiploma. Voor de opleiding moet je ook een leeftijd hebben tussen 17 jaar en 6 maanden en 26 jaar en 11 maanden. Daarnaast geldt ook een minimale lengte voor zowel mannen als vrouwen bij het Korps Mariniers. Iedereen moet minimaal een lengte van 1.65 m hebben. Voor de opleiding van Korps Mariniers mag je ook geen ernstige oogafwijking hebben, je mag geen bril of contactlenzen nodig hebben met een sterkte van minder dan -6 of meer dan +6. 

Korps Mariniers toelatingskeuring

Als je voldoet aan de toelatingseisen die hierboven zijn omschreven, dan maak je kans om uitgenodigd te worden voor de toelatingskeuring van de Korps Mariniers. Deze toelatingskeuring bestaat uit een aantal testen en onderzoeken die je moet ondergaan om de Korps Mariniers opleiding te mogen volgen. Deze testen en onderzoeken bestaan uit een lichamelijk onderzoek, fitheidstest, psychologisch onderzoek en een veiligheidsonderzoek.


 

 

Korps Mariniers lichamelijk onderzoek

Om bij het Korps Mariniers te kunnen moet je een gezond lichaam hebben, omdat je als marinier bij dit korps veel te maken krijgt met sport en lichamelijke oefeningen. In het lichamelijk onderzoek wordt onderzocht of jouw lichaam geschikt is voor het werk van een marnier bij het Korps Mariniers.

Gehoortest

Tijdens het lichamelijk onderzoek krijg je een gehoortest waarbij wordt gecontroleerd hoe goed je gehoor is. Als marnier bij het Korps Mariniers moet je geluiden goed kunnen horen en van elkaar onderscheiden. Tijdens de gehoortest krijg je een koptelefoon op en hoor je continu een woordenlijst die wordt voorgelezen met achtergrondgeluid. Begrijp je een woord, dan moet je op de knop drukken. Het kan voorkomen dat je een extra gehoortest krijgt, hierin zal je dan verschillende tonen te horen krijgen.

Ogentest

Als marinier bij het Korps Mariniers is het belangrijk dat je beide ogen goed functioneren onder alle omstandigheden. Er wordt van je verwacht dat je objecten en doelen goed kunt onderscheiden en dat je inschattingsvermogen van diepte voldoende is. Dit moet allemaal in orde zijn zodat er geen veiligheidsrisico’s ontstaan tijdens de missies die je opgedragen krijgt. 

Lichaamsmetingen

Bij de lichaamsmetingen wordt er gecontroleerd of je gewicht en lengte voldoen aan de eisen voor een functie bij het Korps Mariniers. Een marinier bij het Korps Mariniers dient minimaal een lengte van 1,65 m te hebben en een gewicht van 65 kg. Dit wordt gecontroleerd, omdat je tijdens het uitvoeren van je functie te maken krijgt met situaties waarin sprake is van beperkte ruimtes, zou je te zwaar zijn, dan pas je daar misschien niet in. 

Functionele fysieke test

De functionele fysieke test is een test waarin er gekeken wordt naar je fysieke staat en of je fysiek in staat bent om de werkzaamheden van een marinier bij het Korps Mariniers uit te voeren. De functionele fysieke test bestaat uit de progressieve marstest, progressieve til- en draagtest, onbelaste hardlooptest, graaftest en parcours in een sporthal.

Fitheidstest

De fitheidstest van het Korps Mariniers valt ook onder het lichamelijk onderzoek. De fitheidstest bestaat uit zware beproevingen die je moet doorstaan om te slagen. Hieronder staan de fysieke eisen die je moet behalen om in aanmerking te komen voor een functie bij het Korps Mariniers:

 1. Minimaal 2700 meter afleggen in 12 minuten.
 2. Minimaal 4 pull-ups in 2 minuten.
 3. Minimaal 30 sit-ups in 2 minuten.
 4. Minimaal 30 push-ups in 2 minuten.

Bereid jezelf goed voor op de fitheidstest van het Korps Mariniers, want het is een zeer zware test. Ga op zoek naar verschillende trainingsschema’s die je helpen bij het voorbereiden op de fitheidstest. 

Psychologisch onderzoek 

Om je huidige kennis, karakter en instelling te achterhalen is een psychologisch onderzoek nodig. Het doel hiervan is om erachter komen hoe jij als persoon bent. Er wordt gekeken naar hoe je in het leven staat, of je tegen een stootje kunt en of de functie wel bij jou past. Je hoeft je voor het psychologisch onderzoek niet voor te bereiden. Het psychologisch onderzoek bestaat uit een persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentest en een afsluitend interview. 

Persoonlijkheidsvragenlijst

Met deze vragenlijst wil men erachter komen wie jij als persoon bent. Er zijn geen goede of foute antwoorden bij het invullen van deze vragenlijst, het belangrijkste is dat je eerlijk bent, want er wordt gecontroleerd of je antwoorden overeenkomen met vorige antwoorden. De resultaten zullen later ook weer naar voren komen in het eindinterview om een dieper inzicht te krijgen in jouw karakter. Dit inzicht is van belang om te kunnen vaststellen of jij geschikt bent als marinier bij het Korps Mariniers.

Capaciteitentest

De capaciteitentest is eigenlijk een soort IQ-test. Deze IQ-test leg je af om jouw numerieke, verbale en non-verbale capaciteiten vast te stellen. Het gaat hierbij om de hoeveelheid goede antwoorden die je geeft in een bepaalde tijd. Met deze capaciteitentest wordt beoordeeld of je over de juiste capaciteiten beschikt om marinier bij het Korps Mariniers te worden.

Interview

Het laatste onderdeel van het psychologisch onderzoek is het eindinterview dat je af moet leggen. Dit interview duurt ongeveer 90 minuten, waarin allerlei verschillende belangrijke momenten uit jouw leven worden besproken. Denk hierbij aan je gezin, werk, school, vrijetijdsbesteding etc. Het belangrijkste is dat de interviewer een goed beeld van jou krijgt. Blijf daarom ook gewoon lekker jezelf tijdens het interview en ga je niet anders voordoen dan je bent. Het kan voorkomen dat één gesprek niet voldoende was om een juist beeld van je te krijgen, dan wordt er een extra gesprek ingepland. De resultaten van dit interview en alle andere onderzoeken bepalen uiteindelijk of je psychologisch geschikt bent voor een functie bij het Korps Mariniers. 

Veiligheidsonderzoek

Defensie doet een veiligheidsonderzoek, omdat ze willen weten of je als eenmaal aan het werk bent bij het Korps Mariniers, goed om kunt gaan met wapens en vertrouwelijke informatie. Daarom wordt bekeken of je ooit in aanraking bent geweest met justitie. Er wordt eigenlijk een kijkje genomen in jouw verleden en vanuit daar gaan ze bepalen of jij een geschikte kandidaat bent om de Korps Mariniers opleiding te volgen. 

Defensie controleert;

 1. Justitiële inlichtingen,
 2. Deelneming aan activiteiten die de veiligheid of andere gewichtige belangen van de staat kunnen schaden,
 3. Lidmaatschap of steunen van organisaties die doeleinden nastreven of middelen hanteren die een gevaar kunnen vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde,
 4. Persoonlijke gedragingen.

De MIVD reikt op basis van de uitslag van het veiligheidsonderzoek een verklaring van geen bezwaar uit (VGB) als het onderzoek positief is afgerond. Mocht je geen verklaring van geen bezwaar van het MIVD krijgen, of niet aan het veiligheidsonderzoek mee willen werken, dan kom je niet in aanmerking voor een functie bij defensie. Zij zullen jou hiervan op de hoogte houden. Dit onderdeel is een zeer belangrijke eis voor het Korps Mariniers.

Korps Mariniers kennismakingsdagen 

Ben je eenmaal door de fitheidstest heengekomen, dan word je uitgenodigd voor de kennismakingsdagen Mariniers. In dit onderdeel word je nogmaals getest op je fysieke gesteldheid. Ze testen hierin ook hoe jij als teamspeler bent en of je een goed doorzettingsvermogen hebt. 

Het is belangrijk dat je voor deze kennismakingsdagen goed uitgerust bent, want het worden extreem zware dagen. In deze kennismakingsdagen ga je meemaken hoe het dagelijks leven van een marinier bij het Korps Mariniers eruit ziet. Er wordt tijdens deze kennismakingsdagen getest hoe goed jij kan functioneren binnen een team en of je goed kunt samenwerken, daarnaast wordt ook gekeken of je initiatief durft te nemen en of je resultaatgericht op je doelen af gaat. Bezit jij al deze eigenschappen dan ben jij geschikt voor een functie als marinier bij het Korps Mariniers. 

Afbeelding Korps Mariniers

Deze eigenschappen worden beoordeeld aan de hand van de volgende punten:

 1. Beoordelen van zwemvaardigheid,
 2. Afdaling van klimtoren,
 3. Een voorlichting,
 4. Social met mariniers in opleiding,
 5. Crosscountry run en een beoordeling van de fysieke gesteldheid.

 

EMV Marns

EMV Marns staat voor Elementaire Militaire Vorming Mariniers. De EMV Marns is een training die je naast je opleiding ook nog eens moet volgen.

EMV Marns

Deze training wordt gehouden op de van Ghentkazerne in Rotterdam. Dit is een militaire basistraining die elke marinier moet doorstaan. Deze training zal jou de militaire basisvaardigheden leren die je nodig hebt om te kunnen werken en denken als een marnier bij het Korps Mariniers. Nadat je deze training hebt gevolgd, ga je nog een speciale amfibische training op de Joost Dourleinkazerne op Texel volgen om als marinier amfibisch ingezet te kunnen worden.

Korps Mariniers specialisatierichtingen & Special Forces

Als je de Korps Mariniers basisopleiding hebt afgerond, kun je nog een vervolgopleiding volgen waarin je je kunt specialiseren als scherpschutter, bootbestuurder of verbindelaar (militaire ICT- specialist).

Korps Mariniers

Er is ook een strengere en zwaardere vervolgopleiding die alleen beschikbaar is voor mariniers, de zogenaamde Special Forces, ook wel de NLMARSOF genoemd. Dit staat voor Netherlands Maritime Special Operations Forces. Special Forces worden wereldwijd ingezet voor unieke opdrachten die niet geschikt zijn voor iedere marinier. Deze opdrachten bestaan uit terrorismebestrijding, bevrijdingsacties of geheime verkenningen. Voor deze vervolgopleiding zijn er strenge selectiemomenten waarvoor je je moet opgeven. Niet iedereen heeft het namelijk in zich om te behoren tot de Special Forces. Zij moeten de zwaarste militaire trainingen in de wereld volgen en dat is dus niet voor iedereen weggelegd. 


Nog meer voor de defensie oefenen?
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Defensie Training. Met de Defensie Training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ-test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ-test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan.
 

 

Defensiekeuring Coaching Trainingen

Defensie pakket A

€37,-
defensietest pakket a

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + Coaching via mail

 + Defensietest App

 + Defensie Community

Defensie Pakket B

Meest verkocht

€ 57,-
defensietest pakket b

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + Sporttest

 + IQ/Capaciteitentest

 + Trainingsschema's

 + Lidmaatschap

 + Coaching via mail

 + Defesietest App

 + Defensie Community

Defensie Pakket C

€ 47,-
defensietest pakket c

 + Defensiekeuring gids

 + Mindset-training

 + Sollicitatietraining

 + IQ/Capaciteitentest

 + Coaching via mail

 + Defensietest App

 + Defensie Community

 + Lidmaatschap